guidens.dk

Kommentarer (angivelse af din mening)

Årsag
Der er mange situationer i det virkelige liv, hvor du skal sige din mening, f.eks. spørger en ven dig til råds, din chef vil gerne høre din mening om en forretningssag. I engelsktimerne er dette også en populær måde at teste dine engelske skrivefærdigheder på.

Forberedelse
Tænk først over emnet. Hvad er din mening? Hvilke argumenter kan du bruge til at understøtte dine ideer?

Struktur og indhold

 • Introduktion: definition af problemet. Brug indledningen til at få læserens opmærksomhed og interesse for emnet. Definer det problem, du vil diskutere, og giv et kort overblik over, hvad du mener og hvorfor.
 • Mening og begrundelse
  Begrund din mening. Koncentrer dig om et hovedpunkt pr. afsnit. Hvad du præcis skal skrive, afhænger af opgaven (se nedenfor)
 • Konklusion
  Opsummer de vigtigste argumenter, der bedst understøtter din mening.

Vigtigt Tider Simpel nutid

Typiske opgaver

 • Kommentar (angiv din egen mening)
  udtryk din mening og giv eksempler og argumenter, der understøtter din mening
  udsagn – begrundelse – eksempel
 • Sammenlign
  find fælles og særskilte træk
  drag konklusioner
 • li>

 • Kritiser
  find fordele og ulemper
  kommenter en persons mening (normalt på en negativ måde)
 • Diskuter
  analysere alle aspekter af et problem (Hvad er …? / Er det i orden at …?)
  afveje fordele og ulemper
 • Evaluere
  analysere et problem
  vis fordele og ulemper
 • Begrund
  understøt en mening
  vis fordele
 • Ordlister
  – Mening og udtalelser
  – Enig og uenig
  – Konjunktioner, eksempler, tilføjelser og konklusion

Hovedreglen for brugen af kommaer på engelsk er: Keep dine sætninger klare. For mange kommaer kan være distraherende; for få kan gøre teksten svær at læse og forstå. Tjek altid dine tekster om læsbarhed. Dette kræver dog lidt øvelse, da du først skal vide, hvilke kommaer der er nødvendige, og hvilke der er valgfrie. De følgende kapitler indeholder forklaringer på engelske kommaregler. I vores øvelser kan du øve dig i det, du har lært.